China, Zhangjiajie
National Forest Park
29°18’54.8″N – 110°26’04.8″E

Year: 2015