Taipei City, Taiwan
LongJiang Rd
25°02’57.8″N – 121°32’30.6″E

Year: 2023