Kowloon, Hongkong
Hoi Sham Park
22°18’56.3″N – 114°11’29.9″E

Year: 2024