Vietnam, Hà Nội
Cung Thiếu Nhi Hà Nội
21°01’42.3″N 105°51’18.9″E

Year: 2017