Sheung Wan, Hongkong
Blake Gardens
22°17’03.7″N – 114°08’53.6″E

Year: 2024