Thailand, Bangkok
146 Sukhumvit Soi 16
13°43’51.3″N – 100°33’39.3″E

Year: 2017